DANH MỤC

Chèn chữ thì dùng TEXT ELEMENT. Sau đó bạn nhấn chữ và chỉnh sử như word. Tô đen, in nghiêng, kích thước, màu chữ…. Giả sử như tiêu đề này là bài viết mới đăng, thì bạn chèn bên dưới Element có tên là BLOG POSTS

Sau này những bài viết mới sẽ tự động hiện ra trang chủ. Bạn hoàn toàn có thể chọn danh mục bài viết nào để hiển thị.

Chèn heading h2, chọn Title Element

Dưới phần này sẽ chèn những sản phẩm mới đăng lên website. Để chèn các sản phẩm bạn dùng PRODUCT ELEMENT. Cũng như bài viết, bạn hoàn toàn có thể chọn số lượng sản phẩm, danh mục sản phẩm để hiện lên.

Servo Driver

MR-J2-40A1

6,800,000
Giảm giá!
4,350,000
12,500,000

ĐỂ ĐẶT 1 TRANG BẤT KỲ LÀM TRANG CHỦ, BẠN CHỌN CÀI ĐẶT > ĐỌC > CHỌN TRANG TĨNH. PHẦN TRANG BẠN CHỌN TRANG ĐÃ THIẾT KẾ XONG. NHẤN LƯU LÀ TRANG ẤY THÀNH TRANG CHỦ.